Het Pension-Aan-Huis

De recentste dienst van VETAS. Met alweer een buitenbeentje: het Pension-Aan-Huis. Dit betekent niet dat het pension thuis bij de mensen komt gestationeerd te staan, maar wel dat de dieren thuis worden opgehaald en weer afgeleverd. En dat in heel Vlaanderen en Brussel.

Veel pensions zitten overvol, vooral tijdens de vakantiemaanden en dan moeten de mensen steeds verder op zoek naar opvang. Dikwijls gebeurt die opvang noodzakelijkerwijs bij familie of kennissen, maar dezen zijn helaas niet altijd voorzien op een dier in huis en onze ervaring met de dierenambulance leert dat men toch best zijn huisdier achterlaat in een professioneel klimaat.

En vooral, wij willen niet dat mensen hun hond afstaan omdat pensions vol zitten, noch dat men geen hond wil adopteren omdat men vreest het huis niet meer uit te zullen kunnen! En de opbrengst, inderdaad, die is ten voordele van de asieldieren.

U kan natuurlijk uw hond zelf brengen, zoniet brengt een aangepast voertuig uw dier naar het pension en terug. Vanaf nu is afstand geen geldige reden om een hond niet naar een pension te kunnen brengen, het pension komt tot bij de hond!

De praktische kant
Hoe inschrijven voor een verblijf:

  • - Telefonisch 24/24u via 070/22.33.22.
  • - Via mail. U krijgt spoedig een email terug met bevestiging van de data.

Uw inschrijving wordt bevestigd van zodra u 40% van het totaalbedrag van het verblijf overschrijft op rekeningnummer 001-4348383-46 (BIC GEBABEBB IBAN BE33 0014 3483 8346). Dit bedrag wordt u aan telefoon medegedeeld of u krijgt een email terug met de berekening.

Bij het binnenbrengen of ophalen van uw dier betaalt u de vervoerskost en nogmaals 40% van het verblijf. Bij afhaling betaalt u de overige 20%, desgevallend vermeerderd met verlenging van het verblijf, het wassen, de dierenartsverzorging e.d.

U mag persoonlijke spullen van uw hond meebrengen of meegeven. Voeding alleen maar als het hoogstnoodzakelijk is voor uw hond.

Tarieflijst (21% BTW inbegrepen, in euros)

Aantal honden per hok Geen asielhond per dag Asielhond per dag (1) Vetas-asielhond per dag (1)
1 14,00 12,60 11,20
2 21,00 18,90 16,80
3 24,50 23,10 20,50
4 29,20 26,25 23,30
(1) Doe een geste: bezorg uw voordeel aan een dierenasiel!
 

Voor een pension over lange termijn (> 30 dagen) wordt een tarief op maat berekend.

Het pension kan weigeren om dieren samen te plaatsen (afhankelijk van hun grootte, karakter, geslacht, ...)

Om te genieten van asiel-tarief, dient u het adoptiecontract mee te brengen van het asiel waar u de hond adopteerde. De korting kan alleen toegepast worden als het identificatieteken van het dier overeenstemt met dat op het adoptiecontract.

Indien u zowel geadopteerde als niet-geadopteerde dieren wenst samen te zetten, wordt een prijs overeengekomen.

Pension-aan-huis-dienst
(Brabant en Oost-Vlaanderen, andere regio's prijs op aanvraag).

  • - Enkele rit (alleen ophalen of alleen thuisbrengen): 50 euro + 8 euro per bijkomend dier.
  • - Heen- en weer (zowel ophalen als na het verblijf weer thuisbrengen): 70 euro + 8 euro per bijkomend dier.

Algemene voorwaarden

1) Het pension heeft ten allen tijde het recht om dieren te weigeren.
2) De dieren worden afzonderlijk in hokken gehuisvest, tenzij ze elkaar kennen en met uitdrukkelijk goedkeuren van iedere eigenaar.
3) De dieren dienen gebracht te worden vergezeld van hun europees paspoort of vaccinatieboekje, ingeënt min 7 aantal dagen voor hun aankomst tegen volgende ziekten. Voor honden: Ziekte van Carré, Parvovirose, Leptospirose, Hepatitis Contagiosa Canis, Bordetellose en Influenza (kennelhoest). Voor katten: Panleucopenie (kattenziekte), Rhinotracheitis (niesziekte) en Leucose. Alle dieren dienen te zijn ontwormd en ontvlooid.
4) Alle diergeneeskundige zorgen, bezoeken van de dierenarts, medicijnen, vervoer van en naar de dierenarts, zijn ten laste van de eigenaar.
5) De eigenaars van dieren worden niet toegelaten de dieren te bezoeken tijdens hun verblijf. Het dier zal immers niet begrijpen waarom het niet mee mag.
6) Het pension heeft steeds het recht om dieren naar een ander dierenpension over te brengen bij overmachtsituaties.
7) Het pension kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, schade, ziekte of overlijden van het dier of toebehoren.
8) Speelgoed of andere prularia van het dier mogen meegebracht worden, voeding wordt in het pension verschaft. Behoudens medische redenen, wordt geen meegegeven voeding aangeboden.
9) Bij overlijden van het dier tijdens het verblijf kan het dier bewaard worden tot de terugkeer van de eigenaar. De kosten verbonden aan het overlijden zijn ten laste van de eigenaar.
10) In geval van overlijden of ernstige ziekt, zal alleen de contactpersoon gecontacteerd worden. Indien de eigenaar in zeer ernstige situaties zelf gecontacteerd wil worden (bij overlijden of levensgevaar), dient hij dit uitdrukkelijk te vermelden.
11) De dieren kunnen alleen gebracht en opgehaald worden tijdens de openingsuren. Bij laattijdige ophalingen wordt extra pension aangerekend.
12) De volledige duurtijd van het voorziene verblijf dient betaald te worden, zelfs al is men het dier later komen brengen of vroeger komen ophalen.
13) Bij annulaties heeft het pension het recht de volledige vergoeding van het verblijf te eisen.
14) Dieren worden nooit met een derde meegegeven zonder schriftelijke toelating van de eigenaar.
15) Dieren die niet worden afgehaald op de voorziene datum, worden 15 dagen later ter adoptie aangeboden in het dierenasiel. Zij worden van rechtswege achtergelaten geacht volgens Art 9 van de Wet op Dierenbescherming van 14 augustus 1986, en gewijzigd op 11 mei 2007.
16) Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.